දෙමාපියන්ට උපදෙස්

දෙමාපිය රැස්වීමකදී ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න මොනවාද?

දෙමාපිය රැස්වීමකදී ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න මොනවාද?

ඔබේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට දෙමාපිය-ගුරු රැස්වීම් අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවන් වේ. මෙම රැස්වීම්වලට සහභාගී වීම ඉතා වැදගත්...

Parents Teacher Meeting

ගුරු දෙගුරු රැස්වීමෙන් පසු කල යුතු දෑ

දෙමාපිය-ගුරු රැස්වීම් ඔබේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනික ගමනේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථාන වේ. මෙම තීරණාත්මක සැසි මග හැරීම ඔබට සහ ඔබේ දරුවාට අහිතකර ප්‍රතිවිපාක...

Vector of Two Kids Studyinhg

දෙමාපියන් දැනගත යුතු අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වචන

ශීඝ්‍රයෙන් පරිණාමය වන ඩිජිටල් ලෝකයේ, තාක්‍ෂණය අපගේ දෛනික ජීවිතය තුළ දිනෙන් දින ඉහළ යන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, දරුවන්ගේ අන්තර්ජාලය...

ඉස්කෝලෙ ඉවර වෙලා ඇවිත් ගෙදර වැඩ කරන්න පොඩ්ඩන්ට කියල දෙන්නෙකොහොමද?

ඉස්කෝලෙ ඉවර වෙලා ඇවිත් ගෙදර වැඩ කරන්න පොඩ්ඩන්ට කියල දෙන්නෙකොහොමද?

ඉස්කෝලෙ ඇරිල ආවට පස්සෙ ඕනම පොඩ්ඩෙක් කැමති සෙල්ලම් කරන්න. මේ සෙල්ලම් අස්සෙම පොඩ්ඩට කියල එයාගේ ඉස්කෝලෙන් දීපු ගෙදර වැඩ කරන්න...

Recommended